W Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy dnia 02 maja odbyło się spotkanie na którym przedstawiono działanie gliptyn, zalety gliptyn oraz jakie mają znaczenie w leczeniu cukrzycy typu 2. Z opracowaniem Prof.zw.dr.hab.med. Jacka Sieradzkiego zostali zapoznani zebrani na spotkaniu edukacyjnym w Tarnogrodzkim Ośrodku …

Gliptyny w leczeniu cukrzycy typu 2. Spotkanie w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy Read more »