Przekazuję Państwu informację o szkoleniu organizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję (termin rozpoczęcia: kwiecień 2014) szkoleń z obsługi komputera  w ramach projektu  „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w …

Szkolenia z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+…” Read more »

W dniu 22 lutego 2014 roku o godzinie 10.30 rozpoczęło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie w sali konferencyjnej LSS Społem przy ul. Wyszyńskiego 15. Oprócz Członków Zarządu Wojewódzkiego obecni byli również Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz …

Posiedzenie ZW PSD w Lublinie – sprawozdanie. Read more »

Dnia 3 lutego 2014 roku w Kole nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15 , została zorganizowana degustacja wyrobów cukierniczych , do produkcji których została użyta „GEO STEVIA”. Organizatorami w/w przedsięwzięcia byli: Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia …

Pierwsza degustacja w Polsce wyrobów cukierniczych z GeoStevią. Read more »

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI U podstaw rozwoju otyłości leży długotrwałe zaburzenie bilansu energetycznego, kiedy to energia spożyta przekracza energię wydatkowaną. Na powstawanie dodatniego bilansu energetycznego wpływa: BRAK RUCHU Z biegiem lat przybywa różnego rodzaju udogodnień: samochód, pilot do telewizora czy …

Nadwaga i otyłość Read more »