Charytatywna impreza na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie. Celem wydarzenia jest podniesienie społecznej świadomości problematyki związanej ze stwardnieniem rozsianym, przybliżenie działalności Oddziału, walka o poprawę sytuacji pacjentów z SM oraz integracja środowiska chorych i ich rodzin. WYSTĄPIĄ: …

Moc pomocy dla Stwardnienia Rozsianego. Read more »

W dniu 6 marca 2014 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie diabetyków z Tarnogrodu w trzech odsłonach: spotkanie edukacyjne, zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz ukonstytuowanie i posiedzenie nowego zarządu. W Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy wykład pt. “Samokontrola – cele …

Marcowe spotkanie w Tarnogrodzie. Read more »

DRODZY CZYTELNICY To, że o wyrównaniu cukrzycy świadczy nie tylko prawidłowa glikemia powszechnie wiadomo, ale nie wszyscy dbają z należytą starannością o uzyskanie właściwych wartości innych parametrów, takich jak: ciśnienie tętnicze krwi, stężenie cholesterolu czy triglicerydów, o masie ciała nie …

Diabetyk – Marzec 2014 Read more »