Apel o popracie narodowego programu przeciwdziałania cukrzycy i jej powikłaniom

Apel o popracie narodowego programu przeciwdziałania cukrzycy i jej powikłaniom

15-17 maj br. odbył się w Gdańsku XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wzięło w nim udział ponad 2600 lekarzy i pielęgniarek. W trakcie zjazdu zainicjowana została akcja zbierania 100 tys. podpisów pod projektem Narodowego Programu Przeciwdziałania Cukrzycy i jej Powikłaniom.

Cukrzyca dotyczy ponad 3 mln Polaków, ale jest jej świadomych i z jej powodu leczonych jedynie 2,2 mln. Liczba zachorowań na cukrzycę w Polsce rośnie szybciej niż przewidywano jeszcze niedawno. W 2006 ONZ uznała cukrzycę za pierwszą niezakaźną epidemię współczesnego świata, a w 2012 Parlament Europejski wezwał rządy wszystkich krajów członkowskich do tworzenia narodowych programów walki z cukrzycą i energicznego działania w celu skutecznego zapobiegania cukrzycy. Aby pomóc rządowi i parlamentowi, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wzięło na swoje barki ciężar opracowania narodowego programu walki z cukrzycą.

Zaniedbań w opiece nad chorymi na cukrzycę jest bardzo wiele – nie są prowadzone powszechne badania przesiewowe, bardzo nisko finansowane są przez NFZ świadczenia dla chorych na cukrzycę, nie jest finansowana edukacja – a od prowadzenia właściwego trybu życia zależy powodzenie terapii, bardzo znacznie podrożały w wyniku ustawy refundacyjnej ceny insulin i pasków do samokontroli glikemii, od lat blokowana jest refundacja nowych leków przeciwcukrzycowych (które faktycznie nie są już takie nowe, gdyż np. leki inkretynowe zostały wprowadzone do lecznictwa w 2006 r.). Ze zdumieniem stwierdzamy, że obecnie większość leków na cukrzycę jest pełnopłatna dla pacjenta – jest to sytuacja niebywała w kraju o takim stopniu rozwoju jak Polska. Swój protest przeciwko tej sytuacji wyraziła w ostatnich dniach także Naczelna Rada Lekarska.

Narodowy Program zakłada:

  • powołanie Krajowego Rejestru Chorych na Cukrzycę, Krajowego Rejestru Dzieci Matek z Cukrzycą Ciążową (GDM) i Krajowego Rejestru Cukrzyc o Podłożu Genetycznym
  • utworzenie ogólnopolskiej sieci Ośrodków Edukacji w Cukrzycy
  • uruchomienie Ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Retinopatii Cukrzycowej (w jego ramach wszystkie placówki diabetologiczne byłby wyposażone w sprzęt cyfrowy do obrazowania dna oczu)
  • utworzenie ogólnopolskiej sieci Poradni Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Liczymy, że zorganizowany wysiłek całego społeczeństwa i przekonanie o randze problemu, jakim jest cukrzyca i jej powikłania umożliwią nam złożenie 14 listopada br., w Światowym Dniu Cukrzycy, projektu Programu wraz ze 100 tysiącami podpisów w Kancelarii Marszałka Sejmu. W ten sposób parlament i rząd otrzymają gotowy i fachowo opracowany projekt działań zmierzających do pokonania cukrzycy w naszym kraju.

w imieniu Zarządu Głównego i członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Czupryniak

Prezes PTD

 


Łódź, 19 maja 2014 r.

 

Jeśli nie jest Wam obojętny los osób chorujących na cukrzycą DOŁĄCZCIE DO AKCJI ZBIERANIA PODPISÓW! Należy pobrać listę TUTAJ, wydrukować ją, zebrać jak najwięcej podpisów, a następnie przesłać do Federacji. My przekażemy listę dalej. LICZYMY NA WAS!

Listy proszę odsyłać na adres:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
ul. Bronowicka 38/5
30-091 Kraków
tak_dla_programu