Bezpłatne szkolenie: „PR i marketing”

Bezpłatne szkolenie: „PR i marketing”

Świadomie lub nieświadomie każda organizacja kreuje swój wizerunek w otoczeniu.
Bywa, że ni z tego ni z owego prasa chce o nas napisać artykuł, radio zaprasza na audycję, a telewizja chce przyjechać by nakręcić materiał do panoramy.
Czy da się do tego przygotować?
Kto ma się tym zająć?
I co bardzo ważne czy da się to zrobić tak by odebrano nasze wypowiedzi właściwie?

Chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania jeszcze dziś zgłoś się na organizowane przez Nas szkolenie!

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na bezpłatne szkolenie: „PR i marketing”, które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. (czwartek – piątek).

Kto może skorzystać ze szkolenia?
Szkolenie kierowane jest do pracowników, wolontariuszy i członków podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelsko-bialskiego, tj. powiaty: bialski, parczewski, włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, kraśnicki, Miasto Lublin, Miasto Biała Podlaska.

Zajęcia będą prowadzone przez Pana Arkadiusza Litwińskiego – specjalistę ds. promocji i marketingu, wieloletniego współpracownika Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” oraz Fundacji Fuga Mundi, pomysłodawcy oraz realizatora wielu strategii marketingowych.

Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępny w załączeniu.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane będzie w trakcie dwudniowych warsztatów (16 godzin dydaktycznych) w terminie 11-12 kwietnia 2013 r.

Miejsce szkolenia:
Gościniec Horyzont
24-220 Niedrzwica Duża, Trojaczkowice 43
www.gosciniechoryzont.pl

Organizator szkolenia zapewnia:

pełny pakiet materiałów szkoleniowych
* wyżywienie w trakcie szkolenia
* nocleg (w przypadku gdy uczestnik ma utrudniony lub czasochłonny dojazd na miejsce odbywania szkolenia)
* zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
* wsparcie doradcze po szkoleniu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu dokonania zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go osobiście w biurze projektu bądź przesłać faxem (81) 744-39-43  lub drogą mailową: na adres: modrzew@modrzew.org

Zgłoszenia należy przesyłać do 8 kwietnia 2013 r.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: tel./fax (81) 744-39-43 ,  modrzew@modrzew.org.

Projekt „Lubelsko-Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałnie 7.2.2.

Z poważaniem
Małgorzata Depa
Specjalista ds. promocji i informacji
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej “Modrzew”
ul. Racławicka 38-44 p. 213, 21-040 Świdnik
tel./fax. (0-81) 744-39-43
e-mail: promocja@modrzew.org
www.modrzew.org

OWES_form_PR – Formularz zgłoszeniowy

OWES_prog_PR – program szkolenia