Bezpłatne szkolenie z zakresu sztuki kulinarnej i sztuki carvingu!

Bezpłatne szkolenie z zakresu sztuki kulinarnej i sztuki carvingu!

Instytut Kształcenia Kadr ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w bezpłatnym szkoleniu z zakresu sztuki kulinarnej i sztuki carvingu!

Szkolenia te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:  Sztuka Kulinarna (80h) Sztuka Carvingu (Rzeźbienia w owocach i warzywach) (45h)
Kto może wziąć udział w projekcie?

  • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,  właścicieli  pełniących funkcje kierownicze, wspólników z  sektora mikroprzedsiębiorstw, branża nie jest istotna
  • Osoby samozatrudnione

Zapewniamy:

  • Szkolenie -125 h
  • Materiały dydaktyczne i promocyjne
  • Ubezpieczenie NNW
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów za badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w dni robocze dwa razy w tygodniu bądź w trybie weekendowym (sobota, niedziela).

Projekt jest realizowany do 30.04.2014r.

Najbliższe terminy szkoleń:
Lublin 05.10-08.12.2013r. (weekendy, 16 spotkań), L6 (07.11.2013-18.02.2014r.), L7 (20.11.2013-03.03.2014r.) L8 –styczeń-luty-marzec (weekendy) Więcej informacji na stronie www.akademiasmaków.info.
Terminy szkoleń uzależnione są od działań rekrutacyjnych i preferencji uczestników.

Z poważaniem,
Instytut Kształcenia Kadr
Biuro Projektu “Akademia Smaków”
Ul. Okopowa 14/14, 20-022 Lublin
Tel. 81 532 19 18/ 508 277 798
www.akademiasmakow.info