Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Wojewódzki w Lublinie > Linki
Kategoria: Linki

Informujemy, że zostało zawarte porozumienie z Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej w Lubllinie. W związku z powyższym nastąpiła zmiana adresu do korespondencji: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie 20-063 Lublin ul. St. Leszczyńskiego 23 Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, zostało utworzone …

Zmiana adresu Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie. Read More »

Brytyjscy naukowcy przypuszczają, że wkrótce strzykawki insulinowe staną się przeszłością. Trwają bowiem badania nad sztuczną trzustką, czyli urządzeniem wielkości zegarka na rękę, które uwalnia insulinę do krwiobiegu pacjenta. Naukowcy planują rozpoczęcie testów z udziałem człowieka w 2016 roku i wszczepienie …

Sztuczna trzustka przełomem w leczeniu cukrzycy? Read More »

Charytatywna impreza na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie. Celem wydarzenia jest podniesienie społecznej świadomości problematyki związanej ze stwardnieniem rozsianym, przybliżenie działalności Oddziału, walka o poprawę sytuacji pacjentów z SM oraz integracja środowiska chorych i ich rodzin. WYSTĄPIĄ: …

Moc pomocy dla Stwardnienia Rozsianego. Read More »

W dniu 22 lutego 2014 roku o godzinie 10.30 rozpoczęło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie w sali konferencyjnej LSS Społem przy ul. Wyszyńskiego 15. Oprócz Członków Zarządu Wojewódzkiego obecni byli również Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz …

Posiedzenie ZW PSD w Lublinie – sprawozdanie. Read More »

PRZYCZYNY NADWAGI I OTYŁOŚCI U podstaw rozwoju otyłości leży długotrwałe zaburzenie bilansu energetycznego, kiedy to energia spożyta przekracza energię wydatkowaną. Na powstawanie dodatniego bilansu energetycznego wpływa: BRAK RUCHU Z biegiem lat przybywa różnego rodzaju udogodnień: samochód, pilot do telewizora czy …

Nadwaga i otyłość Read More »