Diabetica Expo 2012

Diabetica Expo 2012

Szanowni Państwo ,
w imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w
XVI OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM „DIABETICA – EXPO 2012”
I
X OGÓLNOPOLSKIM FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI

które odbędą się w dniach 22-23 września 2012 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Celem SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji
i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.

Wykłady Sympozjum odbywają się w dwóch salach konferencyjnych, w jednej dla lekarzy i pielęgniarek, w drugiej dla diabetyków. Przewidujemy również podczas Sympozjum jedną sesję wspólną, warsztaty oraz dyskusję okrągłego stołu.

Patronat naukowy nad Sympozjum jak co roku objąłZarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego objęła Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany MateriiCM UMK w Bydgoszczy

Współorganizatorem Sympozjum, jak w latach poprzednich jest
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Listę zaproszonych wykładowców wraz ze zgłoszonymi tematami wykładów załączamy do niniejszego zaproszenia.
Program szczegółowy będzie opublikowany na naszej stronie www.expo-andre.pl lub wysłany Państwu na życzenie.
Opłaty konferencyjne wynoszą:
1. Lekarze, – opłata konferencyjna: 180 zł (100zł do dnia 30.06.2012r.; 130zł do dnia 31.07.2012r. 150zł do dnia 31.08.2012r.,.)
2. Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego – opłata konferencyjna: 90 zł (60zł do dnia 30.06.2012r.; 75 zł do dnia 31.07.2012r., 90zł do dnia 31.08.2012r.)

Lekarze za udział w konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia prosimy kierować do:
Pani Sandra Domosińska
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. (0-56) 657 35 04, 621 11 27; fax. (0-56) 657 35 06,
e-mail: biuro@andrehz.neostrada.pl www.expo-andre.pl.

Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
BPH S.A. o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154 z dopiskiem: „DIABETICA 2012”.

Z poważaniem
Henryk Zamorski
Dyrektor
Centrum Konferencji i Wystaw
EXPO-ANDRE

Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
87-100 Toruń
ul. Prosta 19/7
Tel. 56 657-35-04
Fax 56 657-35-06
www.expo-andre.pl