Diabetycy z Tarnogrodu walczą o dostęp do diabetologa….

Diabetycy z Tarnogrodu walczą o dostęp do diabetologa….

Tak jak mówili tak zrobili byli w Sejmie R.P.

W dniu dzisiejszym to jest 12-12-2012r ( magiczna data )Dorota Flor, Józef Łaba oraz Władysław Chodkiewicz udali się do Sejmu R.P na spotkanie z przedstawicielami Prezydiów Klubów Parlamentarnych.

Spotkania zostały zorganizowane przez Posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Pana Zbigniewa Matuszczaka, Posła Solidarnej Polski Pana Piotra Szeligę , Posła Prawa i Sprawiedliwość Pana Sławomira Zawiślaka, Posła z Ruchu Palikota Pana Michała Kabacińskiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Panem Arkadiuszem Mularczykiem i posłami tego ugrupowania. Z wypowiedzi Przewodniczącego Klubu wynika że sprawa zostanie skierowana do NIK celem zbadania całej prywatyzacji SP ZOZ, będzie wystąpienie do Prokuratora Generalnego ażeby dokonać weryfikacji i zbadania prawomocnych postanowień prokuratur które umarzały dochodzenia a tematy nie zostały wnikliwie zbadane. Będzie również wystąpienie do Sejmowej Komisji Zdrowia celem zbadania problemów ochrony zdrowia ze środków publicznych w powiecie biłgorajskim.

Bardzo dobrze oceniamy spotkanie z Prezydium Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej któremu przewodniczył premier Leszek Miler Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej byli również inni posłowie z tego klubu V-ce Przewodniczący Klubu SLD oraz Pan Zbigniew Matuszczak, Jacek Czerniak i inni. W tym miejscu należy dodać że Poseł Matuszczak osobiście już ten temat podjął wcześniej skierował pismo do NIK i otrzymał odpowiedź że w 2013r istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli a teraz będzie jeszcze wystąpienie do NIK z Klubu, będzie również wystąpienie do Prokuratora Generalnego i do Sejmowej Komisji Zdrowia o zbadanie tych zagadnień. Jeżeli zostanie to uczynione co nam obiecano to jesteśmy taką postawą Klubu Parlamentarnego SLD zbudowani.

Problem ten przekazaliśmy również w Klubie Ruchu Palikota gdzie wysłuchał nas Poseł Marek Poznański który obiecał że Ruch Palikota podejmie ten temat na co bardzo liczymy.

Prezydium Prawa i sprawiedliwości reprezentował Przewodniczący Pan Mariusz Błaszczak, Bolesław Piecha, Sławomir Zawiślak i inni. W rozmowie z posłami omówiliśmy problemy związane z ochroną zdrowia ze środków publicznych w powiecie biłgorajskim, padły stwierdzenia że przyjrzą się problemowi a Poseł Zawiślak ma czuwać nad tymi tematami a jak będzie czas pokaże, tutaj chcieliśmy ażeby przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Bolesław Piecha podjął ten problem na Sejmowej Komisji Zdrowia a czy tak się stanie zobaczymy. Prowadzona była również przed wyjazdem do Sejmu RP rozmowa z Poseł Genowefą Tokarską ażeby Prezydium PSL podjęło ten problem ale Pani Tokarska odmówiła spotkania w tej materii w Warszawie w Sejmie R.P. Czekamy na zdecydowane działania Klubów Parlamentarnych które podjęły ten problem i liczymy że Posłowie , Zbigniew Matuszczak ,Jacek Czerniak, Piotr Szeliga, Sławomir Zawiślak oraz Marek Poznański będą czuwali nad pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.

Władysław Chodkiewicz