Dopuszczalne dzienne spożycie niskokalorycznych substancji słodzących.

Dopuszczalne dzienne spożycie niskokalorycznych substancji słodzących

Podczas procesu dopuszczania do użytku substancji słodzącej, po udowodnieniu, że jest ona bezpieczna, EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) ustala Dopuszczalne Dzienne Spożycie (ADI) dla każdej niskokalorycznej substancji słodzącej.

ADI gwarantuje bezpieczeństwo spożycia, informując, jaka ilość niskokalorycznej substancji słodzącej może być bezpiecznie spożywana codziennie przez całe życie danej osoby.

Według JECFA, Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO / WHO ds. Dodatków do Żywności: ADI odnosi się do stosowania substancji przez całe życie i zapewnia wystarczająco duży margines bezpieczeństwa, aby toksykolodzy nie mieli powodów do niepokoju przy krótkotrwałym stosowaniu substancji w ilości przekraczającej ADI, o ile średnie spożycie nie przekracza ADI w długim okresie czasu.

ADI jest najważniejszym narzędziem wykorzystywanym przez ustawodawców w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego korzystania z dodatków do żywności. Ilość dodatków do żywności dozwolona w różnych pokarmach i napojach jest ustalana w taki sposób, by nawet długotrwałe spożywanie większych ilości niż przewidziane średnie dzienne spożycie nie przekraczało wartości ADI.

Międzynarodowe organy naukowe, takie jak JECFA lub EFSA, niezależnie od siebie korzystają z tej samej metody ustalania wartości ADI, co w konsekwencji gwarantuje bezpieczeństwo żywności na całym świecie.

Dla przykładu, aby osiągnąć poziom ADI dla aspartamu (40 miligramów (mg) na kilogram (kg) masy ciała (mc) dziennie), kobieta ważąca 60 kg musiałaby spożywać codziennie, do końca swojego życia, 280 tabletek słodzika stołowego lub 20 puszek napojów bezalkoholowych zawierających tę niskokaloryczną substancję słodzącą.

Acceptable Daily Intake of Sweeteners Figure 1: Aspartame Consumption Compared with ADIInfo: http://www.sweeteners.org/pl