IV Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

IV Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się IV Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. To już czwarta edycja wydarzenia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w której udział wzięło ponad 200 liderów Oddziałów i Kół PSD z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę pod okiem wybitnych ekspertów.

Obszerna fotorelacja dostępna na stronie Zarządu Głównego PSD w Warszawie: https://diabetyk.org.pl/iv-forum-liderow-polskiego-stowarzyszenia-diabetykow/.