Jak dojść do pierwszego miliona??

Jak dojść do pierwszego miliona??

Już pod koniec roku na Lubelszczyźnie seniorzy rozpoczną proces zdobywania pieniędzy na ważne działania społeczne.
Ruszyła Międzypokoleniowa Szkoła Fundraisingu.

 Seniorzy z Lubelszczyzny nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych. Pomoże im w tym Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Obok zajęć teoretycznych zaplanowano cześć praktyczną organizowaną jako wolontariat w wybranych organizacjach pozarządowych. Zajęcia zaplanowano od listopada 2012 do maja 2013. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Działanie jest innowacyjnym przedsięwzięciem z uwagi na fakt, iż planowane zajęcia oparto na standardach kształcenia fundraiserów przyjętych przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA) oraz Międzynarodową Deklaracją Zasad Etycznych w Fundraisingu. Ponadto w trakcie części teoretycznej zajęć razem z seniorami będą także kształceni ich przyszli opiekunowie – osoby z organizacji przyjmujących wolontariuszy. Organizacja procesu szkoleniowego w grupach łączonych (seniorzy i opiekunowie) z jednej strony przygotowuje opiekunów dla osób starszych, którzy będą pomagać podczas angażowania się w sektor obywatelski, a z drugiej strony wpływa na integracje międzypokoleniową. Wykorzystuje aktywne/dwustronne uczenie się pokoleń – senior od osoby młodszej jak i osoba młodsza od seniora wykorzystując jego „mądrość życiową”.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 14 seniorów oraz 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie miało szansę na zdobycie bardzo poszukiwanego na naszym rynku zawodu Fundraisera, wskazuje Paweł Narodowiec – Prezes Stowarzyszenia „Modrzew”.

Rekrutacja do Międzypokoleniowej Szkoły Fundraisingu trwa tylko do 20 listopada 2012 roku.

Cały Trzeci Sektor w Polsce i na świecie cierpi na brak wykwalifikowanych fundraiserów, przez co są oni bardzo poszukiwani. Uczestnicy Szkoły zdobędą wiedzę o współczesnym fundraisingu i jego uwarunkowaniach. Będą umieli zorganizować profesjonalny system finansowania organizacji pozarządowej. Uzyskają kwalifikacje do samodzielnej pracy na stanowisku fundraisera w instytucji społecznej lub organizacji non-profit. Wychodząc z założenia, że dla prawidłowego funkcjonowania społeczności, obok administracji publicznej i firm prywatnych, muszą istnieć stabilne i wiarygodne organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie „Modrzew” pomaga tworzyć nowe organizacje pozarządowe oraz wspiera organizacje istniejące. W latach 2010-2012 na ten cel pozyskało ponad 2 mln zł z różnych źródeł zewnętrznych

Chcesz zostać Fundraiserem?
wejdź na www.modrzew.org