Jubileusz 30-lecia LFOON-SW (25.06.2024)

Jubileusz 30-lecia LFOON-SW (25.06.2024)
Od lewej siedzą; Pani Anna Urban, Pani Elżbieta Sagan, Pan Łukasz Walczyński, Pani Barbara Polikarska; fot. Wiktoria Kwiecień

We wtorek, 25 czerwca 2024 r. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Oddział Wojewódzki w Lublinie uczestniczyli w uroczystych obchodach 30-lecia istnienia Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki powstało w 1994 r. Obecnie zrzesza 44 organizacje z całego regionu. Wśród zacnego grona znajduje się również Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Wojewódzki z Lublinie.

Jubileusz zorganizowano w Centrum Konferencyjnym Atelia w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyła delegacja w składzie: Pani Elżbieta Sagan – Prezes Zarządu PSD Oddział Wojewódzki w Lublinie, Pani Anna Urban – Członek Prezydium PSD Oddział Wojewódzki w Lublinie, Pani Barbara Polikarska – Prezes Honorowa PSD Oddział Wojewódzki w Lublinie, była Prezes w latach 1996 – 2012, Pan Łukasz Walczyński – były Prezes Zarządu PSD Oddział Wojewódzki w Lublinie w latach 2012 – 2020.

Wydarzenie stało się okazją do powrotu w przeszłość i przytoczenia wspomnień, rozmów o teraźniejszości i podsumowań oraz spotkania w szerokim gronie ludzi zaangażowanych w sprawy osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w Bydgoszczy w czerwcu 1981 roku. Szybko zaczęły powstawać w całym kraju oddziały i koła terenowe. 
Pierwsze koło w Lublinie zostało założone w marcu 1986 roku a trzy lata później w samym tylko Lublinie było 4300 członków zrzeszonych w 15 kołach PSD.

Obecnie na terenie Lublina funkcjonują dwa Koła: nr 3 i nr 4, natomiast na terenie województwa lubelskiego istnieją jeszcze cztery koła terenowe: Dęblin, Kraśnik, Międzyrzec Podlaski, Puławy; zrzeszające 267 członków (stan na koniec 2023 r.).

Zgromadzeni w sali konferencyjnej mogli wysłuchać występów muzycznych w wykonaniu OzN: Pana Łukasza Liska, Pani Agnieszki Zarzyckiej w duecie z instruktorem Panem Markiem Kowalem oraz dwóch muzyków z Kapeli Drewutnia.

Był to czas wręczenia podziękowań instytucjom samorządowym, organizacjom członkowskim a także osobom prywatnym, które na przestrzeni 30-letniej historii LFOON – SW, podejmowały różnego rodzaju działania na rzecz środowiska.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Lublinie, również otrzymało list z podziękowaniami o następującej treści:

“Od trzech dekad budujemy dostępny, pozbawiony barier, wypełniony szacunkiem, akceptacją i poszanowaniem godności świat.
Dziękujemy dziś Państwu za to, że nie jesteśmy w tych wysiłkach sami;
za to, że w chwilach radości i sukcesów mamy się z kim cieszyć,
a w momentach trudnych i wyzwaniach – możemy nawzajem na siebie liczyć.

Z wdzięcznością, w imieniu LFOON-SW:
Alicja Jankiewicz, Prezes Honorowa LFOON-SW
oraz Anna Bieganowska-Skóra, Prezes LFOON-SW”.

Miłym dodatkiem do podziękowań, był upominek, wykonany ręcznie przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Teatroterapia Lubelska, który Oddział Lubelski PSD otrzymał wraz z życzeniami rozwinięcia skrzydeł. Był to zielony ptaszek – łączący symbolikę wolności oraz nadziei.

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Jesteśmy ogromnie wzruszeni otrzymanym zaproszeniem oraz wyróżnieniem. Raz jeszcze na ręce Zarządu LFOON-SW składamy podziękowania, gratulacje i serdeczne życzenia: kolejnych – równie wspaniałych Jubileuszy!

Elżbieta Sagan, Prezes PSD – Oddział Wojewódzki w Lublinie.