Kluczowe kwalifikacje – bezpłatne szkolenia

Kluczowe kwalifikacje – bezpłatne szkolenia

Instytut Kształcenia Kadr ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Kluczowe kwalifikacje”.

W ramach projektu organizujemy następujące szkolenia:

  • Szkolenia z języka angielskiego kończące się egzaminem TELC (80 lub 40 spotkań po 3 godziny)  – Zakres szkolenia jest zgodny z podręcznikami oferowanymi na poszczególnych poziomach zaawansowania (od A1 do B2). Zakres tematyczny szkolenia jest dostosowany do wymagań jakie stawia procedura egzaminacyjna;
  •  Szkolenia z języka niemieckiego kończące się egzaminem TELC (80 spotkań po 3 godziny) – zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z podręcznikami oferowanymi na poziomie A1-A2 oraz dostosowany do wymagań jakie stawia procedura egzaminacyjna;
  •  Szkolenia z obsługi komputera na poziomie ECDL Start kończące się egzaminem ECDL Start (15 spotkań po 6 godzin) – zakres tematyczny szkolenia:
  1. §  Grafika menedżerska i prezentacja (20h)
  2. §  Arkusze kalkulacyjne (30h)
  3. §  Przetwarzanie tekstów (25h)
  4. §  Użytkowanie komputerów (15h)

Miejsce organizacji poszczególnych grup szkoleniowych uzależnione będzie od zapotrzebowania osób kwalifikujących się do udziału w projekcie.
Pierwsze grupy rozpoczną zajęcia w maju 2013 roku.
Liczba miejsc ograniczona!!!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

  • osoby w wieku 18-64 lata z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych ucząca się, pracująca lub zamieszkująca na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną w województwie lubelskim);
  • osoby z maksymalnie średnim wykształceniem;
  • osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych poprzez uczestnictwo w projekcie

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby w wieku 50+, osoby młode w wieku 18-29 lat oraz kobiety

W załączniku przesyłamy zaproszenie oraz dokumenty zgłoszeniowe.
Na chwilę obecną strona internetowa Projektu jest w budowie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.
Osoba do kontaktu: Karolina Winnicka
INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
Biuro projektu
ul. Narutowicza 56A/6
tel. 81 534 21 52
e-mail: karolina.winnicka@ikk.com.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu Kluczowe kwalifikacje – wersja interaktywna
Dokumenty zgłoszeniowe Kluczowe kwalifikacje
Zaproszenie do projektu Kluczowe kwalifikacje

image003