Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze

Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską  i działania rzecznicze

INFORMACJE O PROJEKCIE

Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską

i działania rzecznicze”

 

 

 

Kontakt:

e-mail: m.zamarlik@op.pl

MONIKA ZAMARLIK, tel. 602 199 493

 

Organizatory

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

 

Partnerzy:

pracownicy Instytutu Matki i Dziecka (Poradnia Diabetologiczna IMID, Klinika Pediatrii IMID) w Warszawie

Portal mojacukrzyca.org

 

Cele projektu:

 Projekt „Kompleksowe wsparcie środowiska diabetyków poprzez edukację obywatelską i działania rzecznicze” dotyczy poprawy sytuacji społecznej i dostępności do aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży z cukrzycą. Zadanie obejmuje między innymi: wsparcie szkoleniowe i doradcze dla cukrzycowych organizacji pozarządowych, wyjazd szkoleniowo-integracyjny wolontariuszy, spotkania śródroczne wolontariuszy.

Najważniejszym elementem projektu jest badanie dostępności szkół i przedszkoli dla dzieci cukrzycą, opracowanie raportu i rekomendacji w tym zakresie, wydanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli młodych diabetyków.

To smutna rzeczywistość ale wciąż się zdarza się, że dyrekcja przedszkola odmawia przyjęcia dziecka z cukrzycą. Obecność małego diabetyka w szkole to także problem dla grona pedagogicznego, które często po raz pierwszy spotyka się z cukrzycą i nie wie jak zaopiekować się chorym dzieckiem. Rodzice są bezradni, nauczyciele rozkładają ręce, a najwięcej tracą na tym najmłodsi.

Dlatego w ramach projektu chcemy dowiedzieć się jak placówki oświatowe w Małopolsce radzą sobie z opieką nad dziećmi z cukrzycą podczas ich pobytu w szkole, czy przedszkolu. Zamierzamy przeprowadzić badanie ankietowe na ten temat w szkołach i przedszkolach Małopolski. Badanie będzie anonimowe, a jego celem jest wypracowanie rozwiązań, które mają pomóc pedagogom w opiece nad dziećmi z cukrzycą. Do szkół i przedszkoli zostanie wysłana ankieta wraz z kopertą z opłaconym już kosztem przesyłki zwrotnej, co pozwoli nie generować jakichkolwiek kosztów dla placówki. Wynikiem badania będzie raport, który stanie się podstawą do opracowania rekomendacji na temat, w jaki sposób problem dzieci z cukrzycą powinien być rozwiązany, jak wesprzeć nauczycieli, jak uregulować pobyt dzieci chorych w placówkach oświatowych tak by z jednej strony miały one zapewnione bezpieczeństwo, a z drugiej by nie obciążać nauczycieli sprawami nie należącymi do ich obowiązków i wykraczających poza ich uprawnienia.

Pod koniec roku 2013 zostanie wydana publikacja na temat podstawowych zasad opieki nad dziećmi z cukrzycą podczas ich pobytu w placówkach oświatowych. Każda placówka zainteresowana tematem będzie mogła także wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu na ten temat zorganizowanym dla jej pracowników, na miejscu.

Raport i rekomendacje będą prezentowane podczas 16 spotkań na terenie całego kraju, a broszura trafi do wybranych szkół w całej Polsce.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie na www.projekt.bim-krakow.pl

plakat projekt