Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie

Adres do korespondencji:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Oddział Wojewódzki w Lublinie
20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 23

babciasaganka@gmail.com
www.diabetyk.org

Dyżury:

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 (budynek Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, dawny Lublinianki, wejście od ul. Przy Stawie)
II poniedziałek m-ca godz. 15:00 – 17:00

Prezes: Elżbieta Sagan tel. 668 774 655
NIP: 554-031-30-24
Numer KRS: 0000037573
Regon: 110494800085

Konto bankowe:

Raiffeisen Polbank
70 1750 0012 0000 0000 2894 1218