Lista leków refundowanych od 1 września 2012

Ministerstwo Zdrowia opublikowało PROJEKT obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.

Oto ceny pasków do glukometrów:

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia Paski na ryczałt:


Realizacja recepty z ryczałtową odpłatnością może być tylko dokonana przez pacjentów, którzy są objęci stanem klinicznym – Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej. W związku z powyższym chorzy na Cukrzyce typu II z chwiejnym jej charakterem i 2 wstrzyknięciami insuliny na dobę nie wpisują się w wyżej wymieniony stan kliniczny.
Natomiast pacjenci, którzy mają zdiagnozowaną Cukrzyce typu I, mają prawo do realizacji recepty w aptece za odpłatnością ryczałtową nie zależnie od tego czy wymagają co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę lub prowadzą terapie cukrzycy za pomocą pompy insulinowej.

Podpisał Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Grzegorz Bartolik

Ceny INSULIN:

Cała lista leków i ich cen są dostępne : TUTAJ:…