Nowa insulina bazalna Toujeo refundowana od 1 stycznia!

Nowa insulina Toujeo (insulinum glargine) refundowana od 1 stycznia 2017 roku! W projekcie zmian w wykazie leków refundowanych opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. znalazła się insulina Toujeo (insulinum glargine). Za 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml pacjent zapłaci 159,10 zł.

Wskazanie do refundacji insuliny Toujeo:

  • cukrzyca typu I u dorosłych
  • cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c równą lub wyższą niż 8%
  • cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

O planach refundacyjnych nowej insuliny bazalnej Toujeo informowaliśmy dwukrotnie. W komunikacie z dnia 30 listopada oraz w informacji z dnia 8 grudnia 2016 roku.

Toujeo jest insuliną długodziałającą o 24 godzinnym profilu działania. Podaje się ją raz dziennie, dokonując iniekcji o tej samej porze. Toujeo ma trzykrotnie większe stężenie insuliny glargine (300 jednostek/ml) niż dotychczas dostępne formy insuliny o podobnym profilu działania (m.in. Lantus). Przy jednej iniekcji można więc podać mniejszą ilość insuliny. Insulina Toujeo dostępna jest w jednorazowym penie, który zawiera 450 jednostek insuliny. Maksymalnie podczas jednego zastrzyku można podać 80 jednostek.

Ceny pozostałych insulin i pasków do glukometrów pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do cen, które obowiązują obecnie.

Źródło: Moja Cukrzyca