Nowe kwalifikacje na wakacje! Szkolenie “ECDL Start” – Szkolenie Komputerowe

Nowe kwalifikacje na wakacje! Szkolenie “ECDL Start” – Szkolenie Komputerowe

Tylko teraz, przez wakacje można za darmo zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie nowoczesnych technologii i uzyskać certyfikat ECDL Start.

Rekrutacja jest prowadzona przez Fundację Aktywności Obywatelskiej i trwa do 7 lipca 2014.

Zaproszenie adresowane jest do mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem maksymalnie średnim w wieku 25-64 lata, zarówno do osób pracujących, jak i niepracujących.

Aktualnie od 2 czerwca 2014 roku trwa rekrutacja do dwóch grup szkoleniowych z Pakietu A, w ramach którego uczestnicy przejdą szkolenie z 4 modułów ECDL START:

  1. podstawy technik informacyjnych
  2. użytkowanie komputera
  3. przetwarzanie tekstów
  4. przeglądanie stron WWW i komunikacja

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Fundacji Aktywności Obywatelskiej pt. „Otwórz się na nowe technologie!” i kończą się certyfikowanym egzaminem ECDL.

W ramach szkolenia oferujemy bezpłatnie materiały szkoleniowe, poczęstunek, a także koszt podejścia do egzaminów ECDL, po którym można uzyskać certyfikat.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych od 14 lipca 2014 roku w Lublinie.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, faksem, e-mailem, pocztą na adres Biura Projektu: ul. Dolna 3-go Maja 8/2, 20-079 Lublin, do dnia 07.07.2014 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu formularza do Biura); e-mail: rekrutacja@fao.org.pl, fax 81 532 25 52
Więcej informacji pod numerem telefonu 81 532 25 52, 789 259 945

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin Rekrutacji:
Formularz Zgłoszeniowy: