Obchody Światowego Dnia Cukrzycy połączone z X rocznicą powstania Koła Diabetyków w Tarnogrodzie.

Obchody Światowego Dnia Cukrzycy połączone z X rocznicą powstania Koła Diabetyków w Tarnogrodzie.

W Tarnogrodzie dnia 14 listopada odbyły się obchody Światowego Dnia Cukrzycy, połączone z X rocznicą powstania koła diabetyków w Tarnogrodzie.

O godz 13,00 odbyła się Msza Św w kościele pw Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. Mszę odprawił i słowo Boże wygłosił do zebranych Ks. Dziekan Jerzy Tworek. Po mszy wszyscy przeszli do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury gdzie prezes Władysław Chodkiewicz powitał wszystkich zebranych oraz przybyłych gości.

Na uroczystości przybyli:

 • poseł. Piotr Szeliga
 • Poseł Sławomir Zawiślak,
 • prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy Andrzej Bauman,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie Teresa Bronikowska,
 • wojewodę lubelskiego reprezentował pan Krzysztof Szwal z Urzędu Wojewódzkiego
 • przybyły delegacje diabetyków z Parczewa, Zamościa , Kraśnika,
 • Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża reprezentowała sekretarz pani Agnieszka Łagowska- Borek
 • przedstawiciel Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego pan Andrzej Fus
 • swoją obecnością uroczystości zaszczycili Ks Dziekan Jerzy Tworek oraz ks. Włodzimierz Klimiuk z parafii prawosławnej,
 • dr Jolanta Mazurek,
 • dyr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata Ćwik,
 • Dr inż Leszek Dmitrocę Nadleśniczego Nadleśnictwa w Józefowie reprezentował zastępca pan Wiechowski Wiesław.
 • prawnik Józef Łaba z Biłgoraja.
 • dyr Publicznej Miejskiej Biblioteki w Tarnogrodzie Joanna Puchacz
 • dyr Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie Elżbieta Kyc,
 • dr Jolanta Mazurek z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie,
 • personel medyczny z Przychodni w Tarnogrodzie z Bogusławą Mazurek na czele.

Po przedstawieniu porządku spotkania prezes Władysław Chodkiewicz przedstawił szokujące informacje w temacie cukrzycy że co 5 sek na świecie ktoś dowiaduje się o cukrzycy , co 10 sek na świecie ktoś umiera z powodu cukrzycy, co 15 sek na świecie amputowana jest kończyna gdzie 70% z powodu cukrzycy, w Polsce jest amputowanych około 14 tys kończyn rocznie około 3 tys osób bierze białe laski bo utracili wzrok. Zajmujemy niechlubne 1 miejsce w Europie pod względem otyłości dzieci a na cukrzycę choruje nas 3 miliony osób a conajmniej milion nie jest zdiagnozowanych. 20 tys dzieci choruje na cukrzycę w Polsce. Czeka nas wielkie i trudne zadanie ażeby te statystyki poprawić jest to rola władz na każdym szczeblu z krajowymi włącznie.

Dr Jolanta Mazurek poprowadziła wykład pt” Stopa cukrzycowa, – lepiej zapobiegać jak leczyć” wykład został przygotowany przez Porozumienie Zielonogórskie Lekarzy.

Po wykładzie głos zabrali goście prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy pan Andrzej Bauman mówił o problemach związanych z leczeniem cukrzycy w Polsce, oraz prezesowi Władysławowi Chodkiewiczowi wręczył Kryształowego Kolibra jako społecznikowi roku w skali kraju za 2013r oraz przekazał list gratulacyjny z okazji X rocznicy powstania koła diabetyków w Tarnogrodzie.

Głos zabierali przedstawiciel Burmistrza Tarnogrodu pani Agnieszka Łagowska – Borek, wice prezes ZW PSD w Lublinie Teresa Bronikowska, Przedstawiciel wojewody pan Krzysztof Szwal odczytał list od wojewody do zebranych. Głos zabierali również oraz przekazywali najlepsze życzenia Poseł na Sejm RP pan Piotr Szeliga który przekazał również kwiaty i upominek za który serdecznie dziękujemy, oraz Poseł Sławomir Zawiślak. Głos w dyskusji zabierali również Marek Klimek prezes diabetyków z Zamościa, Józef Łaba Radca prawny wspierający diabetyków.

W dalszej części ze spektaklem wystąpiła Tarnogrodzka Kapela Ludowa pod kierownictwem Heleny Zając a tuż po niej występem prezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu pod kierownictwem pani Małgorzaty Ułanowskiej. Występy wszystkim bardzo się podobały.

Po występach zostały wręczone Złote Odznaki Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków które otrzymali prezes poprzedniej kadencji Zdzisław Karczmarzyk oraz Władysław Chodkiewicz prezes obecnej kadencji.

Srebrne odznaki Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali pielęgniarka Regina Kowalczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż Leszek Dmitroca, Ks Dziekan Jerzy Tworek, mec Greta Kulińska- Podbielska z Lublina.

Były również dyplomy przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy które otrzymali młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, Małgorzata Ułanowska z tej samej szkoły, Barbara Mazurek, Maria Dworniczak, Gabriel Korniak, Bożena i Tadeusz Kapka. Państwo Bożena i Tadeusz Kapka właściciele piekarni w Tarnogrodzie oraz Zakładów Przemysłu Zbożowego w Tarnogrodzie i w Jarosławiu ufundowali statuetki dla 10 osób którzy najbardziej przez okres 10 lat zasłużyli się dla stowarzyszenia , osób chorych na cukrzycę i dla mieszkańców.

Statuetki otrzymali dr Roman Cichocki, dr Jolanta Mazurek, dr Grażyna Klenk – Jarząbek, pielęgniarka Bogusława Mazurek, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Teresa Buńko, Janina Magoch, Jan Hass, dyr TOK Renata Ćwik, oraz prezes Władysław Chodkiewicz. Odznaczenia wręczali prezes ZGPSD Andrzej Bauman oraz V-ce prezes ZW PSD Teresa Bronikowska. Statuetki wręczył Poseł Sławomir Zawiślak.

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy z podziękowaniami dla tych wszystkich którzy w ciągu roku wspierali działania diabetyków oraz włączyli się w przygotowanie tego uroczystego spotkania. Podczas spotkania były prowadzone bezpłatne badania na zawartość glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar cholesterolu. Badania prowadziły pielęgniarki z NZOZ Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie Bogusława Mazurek, Regina Kowalczyk i Czesław Złydasik. Prowadzona Była również degustacja oleju ekologicznego przygotowana przez firmę „ Barwy Zdrowia” Państwa Obszańskich z Tarnogrodu. Całe spotkanie prowadził prezes Władysław Chodkiewicz który na zakończenie podziękował wszystkim gościom którzy przybyli na obchody Światowego Dnia Cukrzycy połączone z X rocznica powstania koła diabetyków w Tarnogrodzie, podziękował również mieszkańcom, chorym na cukrzycę oraz tym wszystkim którzy pomagali i przyczynili się do organizacji spotkania – dziękował księżom którzy co miesiąc pomagaj i ogłaszają o organizacji spotkań edukacyjnych, Nadleśnictwu Józefów za wspieranie działań diabetyków, Bożenie i Tadeuszowi Kapka za sponsorowanie statuetek , Dyrekcji i pracownikom Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury za włożony wkład w organizację spotkania, Burmistrzowi Tarnogrodu za wspieranie działań diabetyków , lekarzom, personelowi medycznemu z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie za przeprowadzane wykłady oraz przeprowadzone badania, wszystkim tym którzy pomagali a nie zostali wymienieni. . Następne takie spotkanie odbędzie się za rok na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.