Od 1 stycznia 2014 r. refundacja wkłuć po 26 roku życia? Jest projekt!

Od 1 stycznia 2014 r. refundacja wkłuć po 26 roku życia? Jest projekt!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich osób powyżej 26 roku życia korzystających z osobistej pompy insulinowej! W dniu 10 października Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jedną z korzystnych zmian dla diabetyków jest poszerzenie kręgu osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej dla pacjentów powyżej 26 roku życia.

 

Od 1 stycznia 2014 r. refundacja wkłuć po 26 roku życia? Jest projekt!

Komunikat Ministerstwa Zdrowia: Minister zdrowia przekazał do konsultacji projekt wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Jak wynika z projektu wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundacja zestawów infuzyjnych obejmie wszystkie osoby korzystające z osobistej pompy insulinowej powyżej 26 roku życia, które mają cukrzycę typu 1 i korzystają z pompy insulinowej. Refundacja ma być częściowa. NFZ zwróci 70% miesięcznych kosztów związanych z zestawami infuzyjnymi. Pacjent zapłaci 30% ceny. Łatwo można obliczyć, że zamiast 300 zł (10 wkłuć po 30 zł) pacjent zapłaci 90 zł. Jest to istotna zmiana, która korzystnie wpłynie na budżety domowe diabetyków!

Do projektu rozporządzenia wprowadzono nowe rozwiązania: poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o pacjentów powyżej 26 roku życia, przy wskazaniach medycznych leczenie cukrzycy typu I przy użyciu pompy insulinowej – z 30% udziałem własnym świadczeniobiorcy w limicie ceny.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2014 roku. Trzymamy kciuki za to, żeby Ministerstwo nie wycofało się z proponowanej zmiany. Uwagi do projektu wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie można zgłaszać do 31 października 2013 r.

Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy refundacyjnej, jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2014 r.

Obecnie refundacją zestawów infuzyjnych objęte są tylko osoby do 26 roku życia, a także kobiety w ciąży chorujące na cukrzycę. W obu przypadkach limit refundacji wynosi 300 zł miesięcznie. Pacjent musi otrzymać przynajmniej 10 wkłuć w miesiącu.

Źródło: Moja Cukrzyca