Ogólnopolski Dzień Diabetyka – Ostróda 2014

Ogólnopolski Dzień Diabetyka – Ostróda 2014

Program Krajowej Konferencji Diabetologicznej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka

7 czerwca 2014 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 9

pod hasłem „Cukrzyca zabójcą naczyń krwionośnych”

8:00 – msza św. – kościół N.M.P. przy ul. Czarneckiego 3

9:00-9:45 -blok artystyczny

9:45-10:00 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości

10:00-10:30-„ Cukrzycowa choroba oczu – chcemy widzieć jak najdłużej” –Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska – Stankiewicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

10:30-11:00- „Stopa cukrzycowa – co każdy pacjent wiedzieć powinien” -dr n. med. Anna Korzon – Burakowska, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

11:00-11:30 „Transplantacja nerek – nadzieja dla chorych z nefropatią cukrzycową” – dr n med. Beata Januszko – Giergielewicz, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

11:30-12:00 – przerwa kawowa

12:00–12:30 ––„Neuropatia cukrzycowa – jak pomóc chorym” – lek. med. Wojciech Matuszewski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

12:30-12:40 – „Znaczenie dokładności w samokontroli” – Katarzyna Kamińska

12:40-13:10 – pozostałe wykłady

13:10-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-14:30- warsztaty edukacyjne (do wyboru w grupach tematycznych – czas ok. 30 min.):

– Leczenie żywieniowe – dietetyk Urszula Bielewicz

-Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę leczonych insuliną – mgr Halina Mazur

-Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – mgr Agnieszka Wróblewska

-Hipoglikemia – jak rozpoznać i jak sobie radzić – dr n. med. Joanna Rutkowska Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dodatkowo w godz. 9:00-14:00 będzie miała miejsce wystawa diabetologiczna