W dniach 27-30 czerwca 2023 r. Członkowie Koła nr 3 PSD w Lublinie uczestniczyli w 4-dniowej wycieczce na Podkarpacie, dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dysponowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. W bogatym programie zwiedzania znalazły …

Wycieczka: Łańcut – Sanok – Przemyśl – 27-30.06.2023 r. Read more »

W dniu 20 czerwca 2023 r. Członkowie Koła nr 3 i Koła nr 4 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie na zaproszenie Pani Danuty Roszkowskiej – Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wzięli udział w Zjeździe Diabetyków, który odbył się w Ziołowym Zakątku …

Cukrzyca a zdrowie – “Czwartkowe Obiady u Diabetyków” na Podlasiu, 20.06.2023 r. Read more »

W dniu 3 lipca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbędzie się comiesięczne spotkanie Członków Koła nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na którym omawiane będą sprawy bieżące.

W dniu 5 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbyło się Walne Zebranie Członków Koła nr 3, podczas którego dokonano wyboru nowych Władz Koła nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w …

Protokół z Walnego Zebrania Członków Koła Nr 3 w dniu 5 czerwca 2023 r. Read more »

Szanowni Państwo, Oddział Wojewódzki oraz Koło nr 3 w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków informują, że: w miesiącu marcu rozdysponowano 5 z 20 bonów towarowych; w miesiącu kwietniu rozdysponowano kolejne 4 z pozostałych 15 bonów; w miesiącu maju wydano 1 bon …

Bony towarowe dla chorujących na cukrzycę uchodźców z Ukrainy Read more »