Październikowe spotkanie w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy

Październikowe spotkanie w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury dnia 2 października 2014 w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy odbyło się spotkanie edukacyjne. Wykład pt. “Cukrzyca – co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?” przedstawiła dr Grażyna Klenk – Jarząbek. Wykład został przygotowany przez Porozumienie Zielonogórskie Lekarzy.

Przedstawiamy treść wykładu: “Cukrzyca – co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?”

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, w której dochodzi do podwyższenia poziomu cukru (glukozy) we krwi. Wysokie poziomy glukozy we krwi mogą być spowodowane brakiem insuliny w organizmie lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, jedynym hormonem obniżającym poziom cukru we krwi.

Objawy cukrzycy związane są z wysokimi poziomami cukru we krwi. Na wysokie poziomy glukozy mogą wskazywać takie objawy jak: chudnięcie, duże pragnienie, oddawanie dużej ilości moczu (do kilku litrów na dobę), osłabienie, senność, zaburzenie widzenia, stany zapalne narządów moczowo-płciowych, zmiany ropne na skórze. Objawy te nie występują przy umiarkowanie podwyższonych poziomach cukru. Ich pojawienie się jest następstwem zbyt późnego rozpoznawania cukrzycy. Wiele osób mylnie traktuje tę “bezbolesną” chorobę jako “lekką”.

Typy cukrzycy – zgodnie z międzynarodowym podziałem rozróżniamy dwa główne typy cukrzycy.

Typ 1 dotyczy przede wszystkim dzieci i osób młodych, ale coraz częściej rozpoznawana jest też u szczupłych osób w późniejszych latach życia. Trzustka nie produkuje insuliny lub produkuje ją w zbyt małych ilościach. Od początku konieczne jest leczenie insuliną. Ten typ to 5-10% osób z cukrzycą.

Typ 2 występuje przede wszystkim u osób po 35 roku życia. Prawie zawsze związana jest z otyłością, z małą aktywnością fizyczną, z nadciśnieniem tętniczym, z wysokimi poziomami cholesterolu i trójglicerydów. Niestety coraz częściej rozpoznawana jest też u otyłych dzieci i młodych dorosłych. Jej występowanie jest związane ze stosowaniem wysokokalorycznej diety i z ograniczeniem aktywności fizycznej. Przyczyną cukrzycy typu 2 są nie tylko zaburzenia produkcji lecz również zaburzenia działania insuliny(tak zwana insulinooporność). Choroba ta rozwija się skrycie i dlatego już w chwili rozpoznania u prawie połowy chorych występują powikłania. Po 3-10 latach trwania choroby produkcja insuliny ustaje i konieczne jest rozpoczęcie leczenia insuliną;.

Rzadziej rozpoznawana cukrzyca typu 3 towarzyszy chorobom tarczycy, nadnerczy, chorobom wątroby, nowotworom i innym chorobom trzustki (zapalenia, urazy, nowotwory). Cukrzyca ciężarnych dotyczy kobiet w ciąży.

Jak rozpoznać?
Rozpoznanie stawiamy na podstawie oznaczeń poziomu cukru (glukozy) we krwi pobranej z żyły. Wymienione wyżej objawy cukrzycy nie zawsze występują i nie należy na nie oczekiwać aby rozpoznać chorobę i rozpocząć właściwe leczenie.

Rozpoznanie cukrzycy można postawić wyłącznie po badaniu przeprowadzonym w atestowanym laboratorium medycznym. Oznaczenie poziomu cukru na glukometrze służy jedynie do nadzorowania leczenia już rozpoznanej cukrzycy.

Cukrzycę rozpoznajemy:

  1. gdy poziom cukru we krwi żylnej pobranej niezależnie od pory dnia i przyjmowania posiłku wynosi ponad 200 mg/ dl (ponad 11,1 mmol/l). Dla uniknięcia pomyłki oznaczenie poziomu cukru należy powtórzyć na czczo.
  2. gdy poziom glukozy oznaczonej dwa razy w osoczu krwi żylnej na czczo ( co oznacza po 8 godzinach od ostatniego posiłku)- przekracza 126mg/dl (7,0mmol/l)

Test doustnego obciążenia glukozą wykonujemy wyłącznie w celu rozpoznania cukrzycy u osób, u których dotychczas nigdy nie rozpoznano cukrzycy a w badaniu laboratoryjnym poziom cukru na czczo mieścił się między 100 a 125mg/dl. (5,6 a 6,9 mmol/l). Oznaczamy wtedy cukier na czczo a następnie w 120 minut po wypiciu 75 g glukozy rozpuszczonej w szklance wody. Pomiędzy tymi pobraniami krwi badany musi pozostawać w spoczynku ( nie wolno w tym czasie chodzić po schodach czy robić zakupów itp). Jeżeli w 120 minucie testu poziom glukozy przekracza 200mg/dl (11.1mmol/l ) – rozpoznajemy cukrzycę.

Dlaczego należy dobrze leczyć?
Ponieważ: Zła kontrola metaboliczna zwiększa ryzyko powikłań cukrzycy.

Ponieważ: Osoby ze źle leczoną cukrzycą:
– żyją około 10 lat krócej niż osoby bez cukrzycy
– 3 razy częściej umierają z powodu chorób sercowonaczyniowych (np. choroby wieńcowej)

Ponieważ:
– Statystyki światowe wskazują, że po 10-15 latach trwania niedostatecznie leczonej choroby – u 50% a po 20-25 latach, aż u 75-90% chorych stwierdza się objawy retinopatii czyli choroby oczu
– Cukrzyca zwiększa około 15 razy ryzyko uszkodzenia nerek i jest obecnie główną przyczyną ciężkiej niewydolności nerek wymagającej dializoterapii.

Ponieważ:
Koszty leczenia przewlekłych powikłań cukrzycy to aż 80-90% z budżetu opieki zdrowotnej w porównaniu do jedynie 10% potrzebnych na leczenie niepowikłanej cukrzycy.
Ponieważ: Poprawa wyrównania metabolicznego cukrzycy z uzyskaniem poprawy HbA1c zmniejsza o 15-20 % ryzyko zawału serca i udaru mózgu na każde obniżenie HbA1c o 1%

Co to znaczy dobrze leczyć cukrzycę? To znaczy uzyskać następujące wyniki:

1. Glukoza we krwi na czczo – badanie glukometrem od 70 do 110mg/dl (3,9 do 6,1 mmol/l).
2. Glukoza w 2 godziny po głównych posiłkach (śniadaniu, obiedzie, kolacji) od 70 do 140mg/dl (3,9 do 7,5mmol/l). U osób chorujących od wielu lat maksymalnie do 160 mg/dl (8,9mmol/l)
3. Hemoglobina glikowana (HbA1c) mówi o średnich poziomach glukozy w ostatnich 3 miesiącach. Jej poziom u chorych z cukrzycą typu 2 nie powinien przekraczać 7,0%.
4. Cholesterol całkowity poniżej 175mg/dl (4,5mmol/l), cholesterol LDL poniżej 100mg/dl (2,7mmol/l), trójglicerydy poniżej 150 mg/dl (1,7mmol/l). Zalecany poziom HDL cholesterolu powyżej 46 mg/dl (1,2mmol/l)
5. Ciśnienie tętnicze w spoczynku niezależnie od wieku chorego poniżej 140/90mmHg,

lek. Andrzej Paciorkowski, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii


Rehabilitantka Agnieszka Mulawa mówiła o tym, że “Rehabilitacja jest sposobem na powrót do normalności“. Pokazała również różne ćwiczenia, które każdy może sobie wykonywać osobiście, przekazała również różne ulotki o różnych rodzajach ćwiczeń.

Spotkanie prowadził prezes diabetyków w Tarnogrodzie Władysław Chodkiewicz. Po wykładach zostały omówione zagadnienia związane z przygotowaniem do obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, które odbędą się dnia 13 listopada, a rozpoczną się Mszą Św. o godz 13.00, a o godz. 14.00 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się ciąg dalszy uroczystości , gdzie będzie wykład lekarza, wykład dietetyczki, występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie z występem słowno – muzycznym będą bezpłatne badania, wystąpienia gości, odznaczenia i dyplomy.

Spotkanie odbywać się będzie pod patronatem Wojewody Lubelskiego , prezesa ZG Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy, a patronat medialny sprawować będzie portal internetowy bilgoraj.com.pl oraz Nowa Gazeta Biłgorajska.

“Ubolewać należy nad tym, że nie możemy skorzystać z sali kinowej Domu Kultury, ponieważ 13 listopada mamy obchody, a 16 listopada 2014r są wybory i salę należy przygotować na wybory. Dlatego nam odmówiono sali na to spotkanie. Zapraszamy na obchody 13 listopada 2014 r.” powiedział prezes Władysław Chodkiewicz.Info:
MojaCukrzyca.org
foto: Władysław Chodkiewicz