Protokół z Walnego Zebrania Członków Koła Nr 3 w dniu 5 czerwca 2023 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Koła Nr 3 w dniu 5 czerwca 2023 r.

W dniu 5 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbyło się Walne Zebranie Członków Koła nr 3, podczas którego dokonano wyboru nowych Władz Koła nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie.

Na zebraniu Koła obecnych było 50 Członków.

Przewodniczący Zebrania Łukasz Walczyński oraz Sekretarz Zebrania Elżbieta Sagan stwierdzają, że Zebranie spełniło warunki statutowe do wyboru władz Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W wyniku głosowania do władz Zarządu Koła PSD wybrani zostali:

 1. Prezes – Elżbieta Sagan, zamieszkała w Lublinie;
 2. Wiceprezes – Paweł Zehner, zamieszkały w Lublinie;
 3. Sekretarz – Maria Kempka, zamieszkała w Lublinie;
 4. Skarbnik – Barbara Wyczółkowska, zamieszkała w Lublinie;
 5. Członek – Anna Urban, zamieszkała w Lublinie;
 6. Członek – Maria Spychalska, zamieszkała w Lublinie;
 7. Członek – Leszek Szpakowski, zamieszkały w Lublinie.

W wyniku głosowania wybrano następujących delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału wyższego szczebla:

 1. Delegat – Łukasz Walczyński, zamieszkały w Lublinie;
 2. Delegat – Paweł Zehner, zamieszkały w Lublinie;
 3. Delegat – Halina Ciechańska, zamieszkała w Lublinie;
 4. Delegat – Anna Urban, zamieszkała w Lublinie;
 5. Delegat – Bożena Siuda, zamieszkała w Łęcznej.

Stwierdza się, że głosowanie odbyło się zgodnie z wymogami Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Regulaminem wyboru delegatów i władz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Protokół podpisali:
Przewodniczący Zebrania – Łukasz Walczyński
Sekretarz Zebrania – Elżbieta Sagan