Spotkanie diabetyków w Kraśniku

Spotkanie diabetyków w Kraśniku

Koło Powiatowe Diabetyków w Kraśniku dnia 23 kwietnia 2013r zorganizowało spotkanie chorych na cukrzycę na tak zwanym „jajeczku „w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Kraśnika pan Mirosław Włodarczyk, lekarz pani Widomska Dorota, z PCPR uczestniczyła pani Małgorzata Romanko, a ze Spółdzielni Inwalidów „ Jedność”pani Danuta Szeliga. Była również delegacja diabetyków z Tarnogrodu z prezesem Władysławem Chodkiewiczem na czele, uczestniczył również prezes diabetyków z Zamościa pan Marek Klimek.

Było to spotkanie świąteczne połączone z wymianą zdań na różne tematy oraz były serdeczne życzenia dla wszystkich zgromadzonych i ich rodzin. Głos zabierali Burmistrz Kraśnika, prezes diabetyków z Tarnogrodu, prezes diabetyków z Zamościa. Przedstawiciel z PCPR z Kraśnika. Prezes Powiatowego Koła Diabetyków w Kraśniku dziękowała wszystkim za przybycie i czuwała nad całością spotkania. Spotkanie przygotowali członkowie koła diabetyków w Kraśniku.

Relacja i foto: Władysław Chodkiewicz