Spotkanie integracyjne w Luchowie

Spotkanie integracyjne w Luchowie

Diabetycy z Tarnogrodu zorganizowali w Luchowie spotkanie integracyjne dla mieszkańców Luchowa jak również dla Jastrzębca z parafii Luchów.

W spotkaniu uczestniczyli Józef Czarny etatowy członek Zarządu Starostwa, Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Ks Kanonik Tomasz Pankowski, Mariusz Łysiak z KRUS, Przedstawiciel Roche Diagnostics Polska Tomasz Chodór, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie lek med Roman Cichocki, dyr Szkoły Podstawowej w Luchowie Górnym Pani Halina Larwa, dyr Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym Pani Grażyna Larwa, prezes Stowarzyszenia Złota Nitka z Luchowa Dolnego Pan Henryk Wlaź, personel medyczny z Przychodni lekarskiej w Tarnogrodzie.

Na spotkaniu każdy mógł wykonać sobie bezpłatne badania na zawartość cukru we krwi, dokonać pomiaru cholesterolu oraz ciśnienia tętniczego.

Wykład pt”Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna „ poprowadził dr Roman Cichocki.

Kierownik Referatu Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego z KRUS mówił o bezpieczeństwie prac w rolnictwie oraz pokazał film na ten temat a następnie został poprowadzony otwarty konkurs z nagrodami .

Burmistrz Tarnogrodu Pan Eugeniusz Stróż przekazał dla zebranych informacje z działania na terenie gminy oraz Luchowa

Była degustacja oleju ekologicznego przygotowana przez firmę Barwy Zdrowia Państwa Obszańskich z Tarnogrodu.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Luchowa Dolnego przygotowali pod kierownictwem nauczycieli i Pani dyrektor spektakl słowno muzyczny na to spotkanie pod tytułem „ dwa słówka na temat zdrówka”.Po występie uczniowie otrzymali koszyk ze słodyczami które wręczył dr Roman Cichocki.

Spotkanie odbywało się pod patronatem Burmistrza Tarnogrodu a patronat medialny sprawował portal internetowy bilgoraj.com.pl

Były również wyróżnienia z Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy które otrzymali Ochotnicza Straż Pożarna w Luchowie Górnym, Szkoła Podstawowa w Luchowie Górnym oraz Ks Kanonik Tomasz Pankowski proboszcz z Luchowa.

Były również dyplomy przygotowane przez diabetyków z Tarnogrodu które otrzymali uczniowie z nauczycielami ze szkół Podstawowych w Luchowie, Stowarzyszenie Złota Nitka z Luchowa Dolnego, KRUS z Biłgoraja, Burmistrz Tarnogrodu, dr Roman Cichocki, Ks Kanonik Tomasz Pankowski, personel medyczny z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie

Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani bigosem który został przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Złota Nitka z Luchowa Dolnego a podany przez panie z Luchowa Górnego .