Spotkanie w dniu 3 lipca 2023 r.

Spotkanie w dniu 3 lipca 2023 r.

W dniu 3 lipca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbędzie się comiesięczne spotkanie Członków Koła nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na którym omawiane będą sprawy bieżące.