Spotkanie w dniu 5 czerwca 2023 r.

Spotkanie w dniu 5 czerwca 2023 r.

W dniu 5 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła nr 3, podczas którego dokonany zostanie wybór nowych Władz Koła nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 6. Dyskusja.
 7. Przegłosowanie absolutorium ustępującego Zarządu.
 8. Podjęcie Uchwały o trybie wyboru.
 9. Wybory Władz.
 10. Zgłoszenie i rejestracja Kandydatów.
 11. Głosowanie.
 12. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników.
 13. Ukonstytuowanie się nowych Władz.
 14. Wybór Delegatów na Zebranie Oddziału Wojewódzkiego.
 15. Odczytanie protokołów Komisji.
 16. Przyjęcie Uchwał i Programu działania.
 17. Zakończenie obrad.