Światowy Dzień Cukrzycy.

Światowy Dzień Cukrzycy.

Co to jest Światowy Dzień Cukrzycy?

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation – IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization – WHO) jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.

International Diabetes FederationOd 1991 r. popularność tego dnia wzrosła i obecnie jest on obchodzony przez ponad 350 milionów ludzi z różnych regionów świata. W obchodach uczestniczą osoby ze środowisk opiniotwórczych, lekarze, dzieci, dorośli i oczywiście ludzie chorzy na cukrzycę.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy?

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada. Właśnie tego dnia w 1891 r. urodził się Frederick Banting, który wraz Charles’em Best jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku. Chociaż większość wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą ma miejsce 14 listopada lub w pobliskich dniach, to kampania tematyczna jest prowadzona poprzez cały rok.

Światowy Dzień Cukrzycy | World Diabetes Day

Gdzie obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy?

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest przez ponad 200 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) w więcej niż 160 krajach świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się opieką medyczną oraz wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy. Stowarzyszenia członkowskie Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) opracowują szeroki zakres działań, dopasowany do różnorodnych grup społecznych.

Tematy Światowego Dnia Cukrzycy

Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy koncentruje się na jednym temacie, który jest przedmiotem specjalnej uwagi. Tematy dotychczas poruszane dotyczyły m.in. cukrzycy i praw człowieka, cukrzycy i stylu życia oraz kosztów cukrzycy.

  • 2004: Diabetes and Obesity (Cukrzyca i otyłość)
  • 2005: Diabetes and Foot Care (Cukrzyca i stopy)
  • 2006: Diabetes and the Disadvantaged and Vulnerable (Cukrzyca i biedni) “Diabetes care for everyone” (“Opieka diabetologiczna dla każdego”)
  • 2007: Diabetes in Children and Adolescents (Cukrzyca u dzieci i młodzieży)
  • 2008: Diabetes in Children and Adolescents (Cukrzyca u dzieci i młodzieży)
  • 2009: Diabetes Education and Prevention (Edukacja i prewencja cukrzycy)
  • 2010: Diabetes Education and Prevention (Edukacja i prewencja cukrzycy)
  • 2012: Diabetes: Protect our Future (Cukrzyca: Chrońmy swoją przyszłość)
  • 2013: Diabetes: Protect our Future (Cukrzyca: Chrońmy swoją przyszłość)

Więcej informacji na stronie: http://www.worlddiabetesday.org