Światowy Dzień Cukrzycy w Kraśniku.

Światowy Dzień Cukrzycy w Kraśniku.

Koło Powiatowe Diabetyków w Kraśniku w dniu 8 listopada 2014 roku zorganizowało obchody “Dnia Cukrzyka”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. W Kościele pw. Józefa Robotnika w Kraśniku Fabrycznym. Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do Domu Kultury gdzie prezes diabetyków w Kraśniku pani Maria Kołtun powitała zaproszonych gości.

W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego Piotr Janczarka, Burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, V-ce starosta Jarosław Czerw, Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chabski, Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Romanek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Jolanta Drąg – Wnuk, Dr diabetolog Elżbieta Potępa, Dr Andrzej Swatowski.

W spotkaniu udział wzięła również delegacja diabetyków z Tarnogrodu z prezesem Władysławem Chodkiewiczem, z Zamościa był prezes Marek Klimek. Była również delegacja Polskiego Związku Niewidomych z V-ce prezesem Henrykiem Drągiem.

Po wystąpieniu prezes Marii Kołtun głos zabierali goście, między innymi prezes Władysław Chodkiewicz z Tarnogrodu, prezes diabetyków w Zamościu oraz włodarze z Kraśnika.

Wszyscy dziękowali za zaproszenie na obchody oraz życzyli wszystkim dużo zdrowia i udanej zabawy. Następie wykład poprowadziła dr Diabetolog Elżbieta Potępa, która mówiła o problemach związanych z cukrzycą na przestrzeni minionych lat. Po wykładzie podano obiad, a kapela wszystkim przygrywała i umilała spotkanie.

Nad całością czuwała prezes Maria Kołtun, a pomagały jej koleżanki z zarządu. Było to bardzo udane spotkanie, a widać było również jak duże jest zaangażowanie władz w Kraśniku w problem związany z cukrzycą. Chciałoby się powiedzieć, dlaczego tego nie ma u nas.