Światowy Dzień Cukrzycy w Tarnogrodzie.

Światowy Dzień Cukrzycy w Tarnogrodzie.

W Tarnogrodzie dnia 13 listopada 2014 odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Obchody zorganizowali diabetycy z Tarnogrodu pod kierownictwem kandydata na Burmistrza Tarnogrodu i do Rady Powiatu Władysława Chodkiewicza. O godz. 13.00 odbyła się Msza Św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie. Mszę odprawił Ks. Dziekan Jerzy Tworek oraz proboszcz z Różańca Ks. Józef Godzisz, słowo Boże wygłosił do zebranych Ks. Józef Godzisz, który od 22 lat jest chory na cukrzycę i zna problem takich osób.

Po mszy wszyscy przeszli do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury gdzie prezes Władysław Chodkiewicz powitał wszystkich zebranych oraz przybyłych gości. Na uroczystości przybyli wojewodę lubelskiego reprezentował pan Jacek Grabek z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, przybyły delegacje diabetyków z Kraśnika z panią prezes Marią Kołtun na czele, z Zamościa był prezes Marek Klimek byli obecni. Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusza Stróż, dr Roman Cichocki, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata Ćwik, dietetyczka Monika Ćwikła, Pełnomocnik prof. Jana Szyszko Agata Borowiec kandydatka do Sejmiku Województwa Lubelskiego, personel medyczny z Przychodni w Tarnogrodzie z Bogusławą Mazurek na czele.

Po przedstawieniu porządku spotkania prezes Władysław Chodkiewicz przedstawił szokujące informacje w temacie cukrzycy, że co 5 sekund na świecie ktoś dowiaduje się o cukrzycy, co 10 sekund na świecie ktoś umiera z powodu cukrzycy, co 15 sekund na świecie amputowana jest kończyna, gdzie 70% z powodu cukrzycy, w Polsce jest amputowanych około 14 tysięcy kończyn rocznie, około 3 tysięcy osób bierze białe laski, bo utracili wzrok.

Zajmujemy niechlubne 1 miejsce w Europie pod względem otyłości dzieci, a na cukrzycę choruje nas 3 miliony osób, a co najmniej milion nie jest zdiagnozowanych. 20 tysięcy dzieci choruje na cukrzycę w Polsce. Czeka nas wielkie i trudne zadanie ażeby te statystyki poprawić jest to rola władz na każdym szczeblu z krajowymi włącznie.

Dr Roman Cichocki poprowadził wykład pt. “Stopa cukrzycowa – lepiej zapobiegać jak leczyć”. Wykład został przygotowany przez Porozumienie Zielonogórskie Lekarzy. Po wykładzie dr Cichockiego wykład o zdrowym odżywianiu poprowadziła Mgr Monika Ćwikła, dietetyk prowadząca gabinet w Przychodni Twój w Biłgoraju przy ul. Pojaska 3.

Po wykładach głos zabierali Burmistrza Tarnogrodu. Przedstawiciel wojewody pan Jacek Grabek odczytał list od wojewody do zebranych. Głos zabierali również oraz przekazywali najlepsze życzenia Marek Klimek prezes diabetyków z Zamościa. Wystąpiła również pełnomocnik prof. Jana Szyszko Agata Borowiec. W dalszej części ze spektaklem wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Występ młodzież przygotowała pod kierownictwem Pani Magdaleny Obszańskiej i Pani Madaleny Futoma.

Występy wszystkim bardzo się podobały. Po występach została wręczona Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którą otrzymał Jan Hass. Srebrne odznaki Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymali pielęgniarki Czesława Złydasik, Elżbieta Zań, Urszula Mariola Hułas, Marian Gielicz prezes Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie, Krystyna Kulasza sekretarz koła już drugą kadencję, został również odznaczony dr Roman Cichocki odznaką “Za zasługi dla ochrony zdrowia”, Były również dyplomy przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy.

Na zakończenie zostały wręczone dyplomy z podziękowaniami dla tych wszystkich, którzy w ciągu roku wspierali działania diabetyków oraz włączyli się w przygotowanie tego uroczystego spotkania. Podczas spotkania były prowadzone bezpłatne badania na zawartość glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar cholesterolu. Badania prowadziły pielęgniarki z NZOZ Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie Bogusława Mazurek i Czesław Złydasik, Elżbieta Zań, Urszula Hułas. Prowadzona była również degustacja oleju ekologicznego przygotowana przez firmę “Barwy Zdrowia” Państwa Obszańskich z Tarnogrodu. Były badania tkanki tłuszczowej, które prowadziła Monika Ćwikła, która prowadzi Poradnię Dietetyczną w Biłgoraju.

Całe spotkanie prowadził prezes Władysław Chodkiewicz, który kandyduje do rady Powiatu i na Burmistrza Tarnogrodu. Na zakończenie podziękował wszystkim gościom, którzy przybyli na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, podziękował również mieszkańcom, chorym na cukrzycę oraz tym wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do organizacji spotkania – dziękował księżom, którzy co miesiąc pomagają i ogłaszają o organizacji spotkań edukacyjnych, Nadleśnictwu Józefów za wspieranie działań diabetyków, Dyrekcji i pracownikom Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury za włożony wkład w organizację spotkania, Burmistrzowi Tarnogrodu za wspieranie działań diabetyków, lekarzom, personelowi medycznemu z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Tarnogrodzie za przeprowadzane wykłady oraz przeprowadzone badania, wszystkim tym którzy pomagali a nie zostali wymienieni.