Szkolenia z obsługi komputera w ramach projektu „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+…”

Przekazuję Państwu informację o szkoleniu organizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję (termin rozpoczęcia: kwiecień 2014) szkoleń z obsługi komputera  w ramach projektu  „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”  realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich   zainicjowanego   przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Pierwsza edycja rozpocznie się niebawem.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 6 000 pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska):
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
– jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– jednostek zatrudnienia socjalnego (KIS,CIS),
– Zakładów Aktywności Zawodowej,
– Warsztatów  Terapii Zajęciowej,
Organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej  z całej Polski w wieku 45+.

Szkolenia zostaną zorganizowane w 5 obszarach tematycznych na temat: systemów biurowych MS Office, systemów webowych, systemów dedykowanych używanych w JOPS, systemów narzędzi informatycznych (podpis elektroniczny itp.), systemu obiegów dokumentów. Każdy uczestnik weźmie łącznie w 7 szkoleniach i otrzyma certyfikat potwierdzający  uzyskanie kwalifikacji. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich modułach.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uczestnicy w trakcie szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie (dwie przerwy kawowe i obiad) oraz otrzymają zwrot kosztów dojazdu (do 50 zł za jedno szkolenie). Uczestnicy, którzy będą mieli problem z dojazdem lub z powrotem  będą mogli skorzystać z noclegu. Zakłada się organizację szkoleń w każdym województwie w kilku miejscowościach (byłych miastach wojewódzkich- wykaz miejscowości w załączeniu).

Szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2014 roku ( jeden raz w tygodniu– w godzinach pracy).
Wobec powyższego zwracam się do Państwa z uprzejmą  prośbą o pomoc w  przekazaniu informacji o możliwości skorzystania ze szkolenia wszystkim Państwa pracownikom oraz proszę o przesłanie innym instytucjom, z którymi Państwo współpracujecie.

Rekrutacja prowadzona jest  przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich -informacji udziela:  Joanna Rohatyńska –  tel. 22 2370051
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIA MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ WSZYSTKIE OSOBY ZATRUDNIONE, NIEZALEŻNIE OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA I STOPNIA ZAAWANSOWANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W województwie lubelskim szkolenia będą odbywały się w następujących miejscowościach: Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska.

Dokumenty zgłoszeniowe(formularz, deklaracja, oświadczenie) prosimy przesyłać pocztą na adres:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja 45+”
dokumenty do pobrania i więcej  informacji na naszej stronie oraz w załączeniu:
http://www.crzl.gov.pl/projekty-systemowe-realizowane/pomoc-spoleczna/szkolenia-z-nowych-technologii-pracownikow-45-zatrudnionych-w-instytucjach-pomocy-i-integracji-spolecznej-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow-socjalnych

ZAŁĄCZNIKI:
1. deklaracja uczestnictwa
2. formularz zgłoszeniowy na szkolenie 45+
3. miejscowości szkoleń
4. oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych – rekrutacja 45+

Z poważaniem
Joanna Rohatyńska
tel. 22 237 00 51
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa