V Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

V Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Pamiątkowe zdjęcie Uczestniczek V Forum Liderów PSD; od lewej stoją Panie: Monika Kaczmarek (Prezes PSD), Elżbieta Kobus i Ewa Kołodyńska (Puławy), Elżbieta Sagan (Lublin), Anna Śliwińska (Prezes Honorowa PSD), Alina Soczewka (Międzyrzec Podlaski)

W dniach 27-28 kwietnia 2024 r. w Warszawie odbyło się  Forum Liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Tegoroczna, piąta edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Świadomy Lider – zdrowa organizacja”.

W dwudniowym zjeździe, nie zabrakło szkoleń i wykładów, w których uczestniczyli Liderzy Oddziałów i Kół PSD z całej Polski. Uczestnicy zdobywali i pogłębiali swoją wiedzę pod okiem wybitnych ekspertów.

Obszerna fotorelacja dostępna jest na stronie Zarządu Głównego PSD w Warszawie: https://diabetyk.org.pl/v-forum-liderow-polskiego-stowarzyszenia-diabetykow/.