W jaki sposób niskokaloryczne substancje słodzące są dopuszczane do użytku w UE?

W jaki sposób niskokaloryczne substancje słodzące są dopuszczane do użytku w UE?

Warunki zezwoleń i użytkowania niskokalorycznych substancji słodzących, tak jak wszystkich innych dodatków do żywności, są ujednolicone przepisami Unii Europejskiej.

EFSA, czyli Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest odpowiedzialny za doradztwo naukowe oraz wsparcie naukowo-techniczne dla celów ustanawiania prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na żywność i bezpieczeństwo żywności.

Wnioskodawcy (np. producenci składników) mogą wnioskować o dopuszczenie niskokalorycznej substancji słodzącej do użytku dopiero po ukończeniu obszernych badań nad jej bezpieczeństwem oraz po dostarczeniu dowodów potwierdzających bezpieczeństwo i użyteczność produktu.

Składany wniosek zawiera dane techniczne dotyczące produktu oraz obszerne dane pochodzące z badań nad jego bezpieczeństwem.

Przedstawiane dane przede wszystkim muszą dostarczać odpowiedzi na następujące pytania (są one następnie analizowane przez EFSA):

  • W jaki sposób produkt będzie spożywany oraz w jakich ilościach?
  • Kto będzie spożywał ten produkt (włączając specjalne grupy konsumentów, takie jak dzieci i kobiety w ciąży) oraz jakie ilości produktu spożyje każda z tych grup?
  • Czy składnik ten nadaje się do stosowania w przetwórstwie żywności?
  • Jakie jest działanie tego składnika jako dodatku do żywności?
  • Czy udowodniono, że substancja ta nie powoduje działań niepożądanych ani raka, nie wpływa na płodność, nie jest magazynowana w organizmie, nie przekształca się w wyniku procesów metabolicznych w inną, potencjalnie niebezpieczną substancję oraz nie powoduje reakcji alergicznych przy wskazanym poziomie spożycia?
  • Jak i gdzie wytwarzana jest ta substancja oraz kto ją wytwarza?

Rola EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności)

Niezależność EFSA jest kluczowa zarówno dla organów regulacyjnych, decydentów, przemysłu i konsumentów. Wnioskodawcy muszą zawsze udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez EFSA.

Otrzymanie pozwolenia na dopuszczenie do użytku to nierzadko bardzo długi proces, w którym przeprowadzenie i przeanalizowanie badań nad bezpieczeństwem produktu może trwać od siedmiu do piętnastu lat, podczas gdy wszystkie koszty ponoszone są przez wnioskodawcę.

W następstwie opublikowania przez EFSA pozytywnej opinii naukowej, Komisja Europejska przygotowuje projekt pozwolenia na dopuszczenie substancji słodzącej do użytku w produktach spożywczych i napojach na rynku europejskim.

Info: http://www.sweeteners.org/pl