Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie, 23.09.2023 r.

Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie, 23.09.2023 r.

W dniu 23 września 2024r. w sali konferencyjnej LSS SPOŁEM w Lublinie odbyło się ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności diabetyków – Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Przewodniczącym prezydium Zebrania został Łukasz Walczyński, Elżbieta Sagan objęła stanowisko wiceprzewodniczącej, a Paweł Zehner został protokolantem. Spotkanie zgromadziło liczne grono zaangażowanych uczestników, którzy wspólnie pracowali nad kwestiami związanymi z troską o osoby zmagające się z cukrzycą.

Początek spotkania odznaczył się przyjazną i serdeczną atmosferą. Delegaci z różnych regionów województwa lubelskiego zjednoczyli się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami dotyczącymi działań stowarzyszenia na rzecz poprawy życia diabetyków. Przywitało ich ciepłe przyjęcie i uśmiechnięci gospodarze, co od razu sprawiło, że atmosfera była bardzo przyjazna.

Przewodniczący rozpoczął zebranie od przedstawienia porządku obrad i celów spotkania. Głównymi punktami programu były omówienie 4-letniej kadencji i osiągnięć stowarzyszenia w minionym roku oraz planowanie działań na przyszłość. Prezes Oddziału Elżbieta Sagan przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego oraz sprawozdanie finansowe. Każdy delegat miał okazję wyrazić swoje zdanie, podzielić się sugestiami oraz przedstawić wnioski, które pomogą w kształtowaniu priorytetów stowarzyszenia.

Po krótkiej dyskusji jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której, poświęcono wiele uwagi tematowi podniesienia składek członkowskich przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dla niektórych Kół PSD, nowa wysokość składek była zbyt dużą podwyżką. W związku z tym, Oddział Wojewódzki podjął decyzję o zmniejszeniu swojego udziału w składkach z 10% na 5% od 1 stycznia 2024 roku. To była istotna kwestia, która wywołała wiele dyskusji, ale ostatecznie znaleziono kompromis, który uwzględniał interesy wszystkich stron.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie wybrano następujących przedstawicieli na kluczowe stanowiska:

Zarząd Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie:

 • Prezes: Elżbieta Sagan
 • Wiceprezes: Halina Walczykiewicz
 • Wiceprezes: Janina Basaj
 • Sekretarz: Paweł Zehner
 • Skarbnik: Halina Ciechańska
 • Członek: Bożena Siuda
 • Członek: Anna Urban

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 • Przewodnicząca: Elżbieta Kobus
 • Sekretarz: Zbigniew Małyska
 • Członek: Zofia Król

 Sąd Koleżeński Oddziału:

 • Przewodnicząca: Barbara Polikarska
 • Sekretarz: Stanisława Kosiura
 • Członek: Maryla Spychalska

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie, zgodnie ze statutem PSD, Rada Oddziału w składzie: Elżbieta Sagan, Ewa Kołodyńska, Elżbieta Juchnio, Alina Soczewka, Halina Walczykiewicz pozytywnie zaopiniowała plan pracy oddziału na 2024 rok. Plan ten obejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia diabetyków w naszym województwie oraz promocję zdrowego stylu życia. Delegaci obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli ten plan pracy, co stanowi ważny krok w kierunku realizacji naszych celów.

Warto również dodać, że podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie wybrano delegatów, którzy będą reprezentować Oddział na wyborach do Zarządu Głównego. Wybrani delegaci to:

 • Elżbieta Sagan
 • Halina Walczykiewicz
 • Alina Soczewka
 • Łukasz Walczyński

Wybory do Zarządu Głównego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków odbędą się w listopadzie w Warszawie. To ważna okazja, aby nasz oddział miał swoich przedstawicieli na szczeblu krajowym i wpływał na decyzje podejmowane na poziomie ogólnopolskim.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i gotowi do pracy na rzecz społeczności diabetyków w kolejnym roku. Razem możemy osiągnąć wiele!

Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie było znaczącym wydarzeniem dla lokalnej społeczności diabetyków i stanowiło ważny krok w kierunku poprawy opieki i wsparcia dla tych osób. Razem możemy osiągnąć wiele!

Tekst i foto: Łukasz Walczyński