Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Lublinie

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Lublinie

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w Lublinie oraz wybory uzupełniające…

Dnia 17 listopada 2012 w Lublinie odbyły się obchody Światowego Dnia Cukrzycy . W obchodach uczestniczyła delegacja diabetyków z Tarnogrodu w osobach prezes Władysław Chodkiewicz – członek Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie, sekretarz Sądu Koleżeńskiego Jan Hass , członkowie koła Janina Magoch i Barbara Mazurek.

Otwarcia obchodów i powitanie zebranych dokonała prezes Barbara Polikarska która złożyła rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Wykłady poprowadzili doc.dr hab Grzegorz DzidaWojewódzki konsultant ds diabetologi który mówił jakie ponosimy koszty związane z leczeniem cukrzycy i że znajdujemy się w końcówce państw europejskich za nami jest tylko Litwa, Łotwa i Estonia.
Dr n med Barbara Żmurowskadiabetolog z Przychodni Diabetologicznej przy ul. Staszica w Lublinie która mówiła o nowościach jakie wchodzą i jakie wejdą a są związane z leczeniem chorych na cukrzycę.

Po przerwie odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego który w miejsce ustępującego prezesa Barbary Polikarskiej wybrali na to stanowisko dotychczasowego II Vice prezesa Łukasza Walczyńskiego a w na II Vice prezesa wybrano prezes koła diabetyków z Parczewa mgr Teresę Bronikowską. Zarząd wybrał również skarbnika a została nim pani Niezgoda Helena. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej o panią Artyszko Marię. Ustępująca prezes otrzymała podziękowania i kwiaty.

Nowy prezes podejmuje intensywne działania, ostatnio za swoje działania kapituła przy Zarządzie Głównym PSD przyznała mu Kryształowego Kolibra w dziedzinie Osobowość Roku.
Na tym zakończono spotkanie w Lublinie.

Sprawozdanie i fotografie  przygotował Władysław Chodkiewiczprezes Koła PSD w Tarnogrodzie.