“Wykwalifikowani Informatycy Lubelszczyzny” – bezpłatne szkolenie

“Wykwalifikowani Informatycy Lubelszczyzny” – bezpłatne szkolenie

KRYTERIA GRUPY DOCELOWEJ:
Uczestnikami projektu mogą być:

  •  pracownicy mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę));
  • właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, oczywiście chodzi o właścicieli, partnerów z firm działających
  •  jednocześnie uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby NIEPEŁNOSPRAWNE (do wglądu orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (kserokopia pot. za zgodność z oryginałem przez kandydata) – nie ma zawężenia co do stopnia czy rodzaju niepełnosprawności).
  •  firmy o których mowa muszę mieć przynajmniej oddział/ filię na terenie woj. lubelskiego i być mikro- lub małymi przedsiębiorstwami

 Szkolenia rozpoczną się w grudniu/styczniu 2012 r. – 2 grupy po 10 osób
Cykl szkoleniowy obejmie:
Dwa moduły do wyboru (każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym module):

  1. MODUŁ 1: SQL język dostępu do bazy danych Oracle (podstawy)– 40 godz.
  2. MODUŁ 2: Podstawy Języka SQL w bazie danych MySQL + używanie i zarządzanie bazą danych MySQL – 40 godz.

 

Dla wszystkich:
Indywidualne doradztwo (indywidualne spotkania z trenerem) – związane z odbytym szkoleniem dotyczące tematyki baz danych i języka SQL – 8 godz./Uczestnik
(indywidualne spotkania, 4 spotkania po 2 h/UP, doradztwo to będzie związane z zakresem wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas ww. szkoleń tj. omówienie struktury, zakresu i obiegu danych w firmie pracownika/pracodawcy delegującego pracownika lub innych danych nad przetwarzaniem których będzie pracował uczestnik projektu)