WySPA ANGIELSKIEGO – bezpłatne kursy dla osób niepełnosprawnych i 50+

WySPA ANGIELSKIEGO – bezpłatne kursy dla osób niepełnosprawnych i 50+

Pobierz dokumenty

Projekt WySPA angielskiego realizowany od dnia  01.01.2014 do dnia 30.06.2015 przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Podziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs języka angielskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie z j. angielskiego realizowanego w ramach Projektu „Wyspa angielskiego”.

Z kursu mogą skorzystać osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie, natomiast w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby w wieku 50 plus lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Kurs zaplanowany jest na dwa semestry (po 120 godzin z częstotliwością 2×2 godziny dydaktyczne tygodniowo) na poziomie A2 lub B2. Po zakończonych zajęciach uczestnicy przystąpią do egzaminów pozwalających uzyskać certyfikaty TELC A2 lub B2.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych lektorów języka angielskiego, Dodatkowo lektor prowadzący zajęcia z osobami niepełnosprawnymi będzie posiadał odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć z takimi grupami.

Szczegółowe informacje:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, pok. 310
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Pobierz dokumenty