Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie

Dnia 10 listopada 2021 roku w restauracji Sielsko Anielsko w Lublinie odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Woj. PSD w Lublinie, na które dotarła prezes ZG Anna Śliwińska. Zebranie odbyło się za lata 2020-2021 (przerwa spowodowana była pandemią). Prezes Oddziału Elżbieta Sagan przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału za 2021 rok (okres pełnienia funkcji prezesa). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Kobus odczytała protokoły z kontroli Zarządu za 2020 i 2021 rok. Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Barbara Polkarska poinformowała, że nie było żadnych spraw. Podjęto 3-y Uchwały: udzielenie absolutorium, zmiany w Komisji Rewizyjnej oraz porządkującą strukturę organizacyjną Oddziału. Następnie dyskutowano na różne tematy związane z cukrzycą i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Zebranie zakończono, bo zbliżała się godzina rozpoczęcia uroczystości Światowego Dnia Cukrzycy.
Sekretarz Oddziału Paweł Zehner