Zebranie Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Zebranie Zarządu Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2017 roku o godzinie 10.30 odbędzie się Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie w sali konferencyjnej LSS Społem ul. Wyszyńskiego 15.
Zapraszamy z każdego Koła PSD po 2 osoby, oraz Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Zaproszonym i Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu środkami PKS lub PKP II klasą.

Podczas spotkania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich za 2017 rok.
Z poważaniem,

Łukasz Walczyński


Plan Zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
1. Otwarcie zebrania – prezes Zarządu Łukasz Walczyński;
2. Przedstawienie najnowszego systemu pomiaru glikemii FreeStyle Libre – Przedstawiciel firmy Abbot – Monika Jaworska.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
4. Przyjęcie porządku zebrania;
5. Sprawozdanie z działalności OW PSD oraz informacje dotyczące działań podejmowanych przez Zarząd Główny PSD – Łukasz Walczyński;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowe za 2016 rok.
7. Dyskusja, wystąpienia gości, sprawy różne.
8. Podjęcie Uchwały porządkującej stan obecny Kół PSD należących do Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie.
9. Podjęcie Uchwały dotyczącej części składek odprowadzanych do OW PSD od 2018 roku.
10. Zamknięcie obrad.
11. Posiłek.