Choroby cywilizacyjne

 

Definicja
Choroby cywilizacyjne są to powszechnie występujące choroby,
do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się
postęp współczesnej cywilizacji nazywamy je również
„chorobami XXI wieku”.
Definicja ta odnosi się jednak do określonego czasu i miejsca.
Choroba raz zakwalifikowana jako cywilizacyjna pozostaje nią
jedynie do czasu, kiedy ludzkość upora się z owym problemem,
a zachorowalność i śmiertelność z jej powodu zmniejszy się
i straci wymiar globalny.

Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć:

1. Choroby sercowo – naczyniowe:

a) Nadciśnienie tętnicze

b) Stabilna choroba wieńcowa

c) Zawał serca

d) Miażdżyca

2) Choroby układu oddechowego:

a) POChP – Przewlekła obturacyjna choroba płuc

3) Otyłość

4) Cukrzyca

5) Nowotwory

6) Osteoporoza

7) Choroby przewodu pokarmowego:

a) Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

b) Choroba refleksowa przełyku

c) Żylaki odbytu

d) Biegunka

e) Zaparcia

8) Choroby alergiczne

9) Problemy psychologiczne, dewiacje społeczne:

a) Pracoholizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od
Internetu

b) Anoreksja, bulimia

c) Depresja i inne choroby afektywne

d) Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa

e) Wypalenie zawodowe

10) Choroby zakaźne

a) AIDS

b) Gruźlica

Dramat chorób cywilizacyjnych

Choroby cywilizacyjne to przyczyny ponad 80% wszystkich
zgonów. Choroby XXI wieku są odpowiedzialne za większość
kosztów społecznych, pogorszenia jakości życia oraz skrócenia
jego długości.

Mechanizmu ich pojawienia się należy szukać w warunkach
życia jakie narzucają wysoko rozwinięte cywilizacje i stylu
życia jaki wymuszają ich zdobycze oraz tempo postępu.
Do głównych bezpośrednich przyczyn występowania chorób
XXI wieku można zaliczyć nieprawidłowe żywienie, małą
aktywność fizyczną oraz palenie papierosów.

Pośrednie przyczyny chorób cywilizacyjnych t o postępujące
uprzemysłowienie, urbanizacja wzrost napięcia nerwowego
i sytuacji stresowych, skażenie środowiska i hałas oraz
promieniowanie (głównie jonizujące).
Każdy potrafi umiejscowić w przedstawionym środowisku
przeciętnego współczesnego człowieka i wyobrazić sobie jego
styl życia: w ciągu dnia siedzący tryb pracy w stresującym
otoczeniu, jedzenie na szybko bez zastanowienia w towarzystwie
papierosa, a wieczorem alkohol. Taki przeciętny Polak umrze
we względnie młodym wieku (jak na dzisiejsze czasy) z powodu
zawału, wylewu albo nowotworu płuc (mężczyźni) lub szyjki
macicy (kobiety).

Błędne koło

Prawdziwym dramatem chorób cywilizacyjnych jest zamknięte
koło jakie tworzą wspólne przyczyny i wzajemnie napędzające
się powikłania. Przyglądając się ww. schorzeniom i przyczynom
je wywołującym zauważymy, że większość chorób wywołuje
następną i na odwrót. Oznacza to, że zachorowanie na jedną
z chorób cywilizacyjnych znacznie podnosi ryzyko
zachorowania na następną.

Tak tworzy się błędne koło.

Profilaktyka i leczenie
Po analizie objawów, przebiegu, rokowania i leczenia chorób
Cywilizacyjnych można odnieść wrażenie, jakoby medycyna XXI
wieku była bezsilna wobec tych zagrożeń.
W rzeczywistości poczucie bezsilności służby zdrowia wynika
z faktu , iż leczenie i opieka to jednie 10% zdrowia.
Aż 52% sukcesu to nasz styl życia, 22% stanowi środowisko,
a jedynie 16% genetyka.

Dlatego tak ważna jest polityka prozdrowotna, promocja
prawidłowego stylu życia oraz profilaktyka.
Tylko systematyczne i długofalowe dbanie o zdrowie, które ma
Swój początek już w okresie dzieciństwa, może przynieść
długotrwały oczekiwany efekt. Wielu ludzi podjęło już walkę
z własnymi nawykami żywieniowymi i nałogami, uzyskując
doskonałe efekty i poprawę stanu zdrowia.

Medycyna w istocie jest bezsilna w przypadkach kiedy
wymagamy leczenia, ale sami nie eliminujemy bezustannie
działającego szkodliwego czynnika, np. palenie tytoniu.
Niestety ze względu na samonapędzające się błędne koło
wyleczenie tych chorób wymaga ogromnego wysiłku.
Należy pamiętać, że profilaktyka zawsze jest tańsza od leczenia!

Błękitny okrąg jest symbolem cukrzycy
W 2007 roku widoczny błękitny okrąg został przyjęty jako
międzynarodowy symbol cukrzycy. Koło zostało wybrane ze
względu na to iż jest to symbol życia i zdrowia, a błękit
odnosi się do nieba oraz kolorów Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

Znając te zasady i doceniając wagę problemu od wielu lat

w naszej przychodni można wykonać badanie poziomu cukru

we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, oznaczenie wskaźnika

BMI, poziomu cholesterolu bez zlecenia lekarza na prośbę

pacjenta. Wykonywaliśmy wielokrotnie takie badania przy okazji

różnych masowych imprez na terenie gminy. Dzięki tym

masowym badaniom wykrywaliśmy u badanych nieprawidłowe

wyniki badań potwierdzające występowanie schorzeń o których

osoby te nie wiedziały. Lekarze naszej przychodni oraz zaproszeni

goście prowadzą szkolenie pacjentów chorych na cukrzycę

w ramach Koła Diabetyków w Tarnogrodzie.

O zasadności naszego działania świadczy podjęcie tego zadania

przez lekarzy zrzeszonych w Federacji Porozumienie

Zielonogórskie. Przy współpracy pracowników naukowych

opracowano materiały edukacyjne pomocne w prowadzeniu

szkoleń. Od następnego spotkania naszego koła w grudniu 2011

rozpoczniemy wykłady edukacyjne na bazie otrzymanych

materiałów z wykorzystanie sprzętu multimedialnego.

Opracował Roman Cichocki na podstawie informacji Autorstwa : Pauliny Krawczyk