Glukometry w aptece

Ministerstwo Zdrowia

Komunikat w sprawie możliwości wydawania glukometrów przez apteki

dodano: 16 stycznia 2012 r.

Warszawa, 2012-01-10

MZ-PLW-460-13934-1/SM/12

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYDAWANIA GLUKOMETRÓW PRZEZ APTEKI

Podczas negocjacji cenowych firmy składające wnioski w zakresie refundacji pasków do pomiaru glukozy we krwi ustaliły z Komisją Ekonomiczną przy Ministrze Zdrowia, iż cena pasków do pomiaru glukozy we krwi zawiera również koszt glukometru wydawanego jako pakiet startowy na wyraźną prośbę pacjenta realizującego receptę na konkretny rodzaj refundowanych pasków do pomiaru glukozy we krwi.

W związku z powyższym, działania związane z przyjmowaniem przez apteki od firm glukometrów i wydawaniem ich pacjentom przy realizacji recepty na paski do pomiaru glukozy we krwi, nie wpisują się w zapisy art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Andrzej Włodarczyk