Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów w Mieście Lublin do zgłaszania swoich kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej o przyznanie certyfikatu Miejsca Przyjazne Seniorom. Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać do dnia 10 września 2012 r. na adres e-mai rada.seniorow@lublin.eu lub lcao@lublin.eu lub na adres Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin (uwaga: decyduje data wpływu do Centrum!). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=170284

Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin